Ciekawostki medyczne
Błędy pacjentów
30 maja 2018
0

Błędy pacjentów

SzpitalNa pewno każdy z nas borykając się z chorobą zastanawiał się, dlaczego leczenie nie przynosi takich rezultatów, jak byśmy oczekiwali. Otóż okazuje się, że często winni są sami pacjenci, bo nie przestrzegają zaleceń lekarskich. Najczęstsze błędy, które popełniają zwłaszcza osoby starsze dotyczą przyjmowania leków. Problem w tym, że taki błąd może zakończyć się pobytem w szpitalu.

Problem błędów popełnianych przez pacjentów w czasie leczenia jest powszechny na całym świecie i najczęściej wynika w braku odpowiedniej współpracy z lekarzem.

  • prof. Zbigniew Gaciong – Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii AM Zalecenia lekarza muszą być przedstawione w sposób jednoznaczny dla chorego i tutaj jest niejednokrotnie źródło błędów pacjenta. Pacjent otrzymuje wskazówki w sposób powierzchowny, dla niego niezrozumiały, trzeba pamiętać, że nasi pacjenci reprezentują cały przekrój społeczeństwa i ich możliwości zrozumienia tego, co mówi lekarz mogą być bardzo różne.

Dlatego tak ważne jest, by lekarz prowadzący upewnił się, że pacjent na pewno zrozumiał i zapamiętał wszystkie zalecenia. Najlepiej by było, gdyby przekazał je pacjentowi wypisane w czytelny sposób na kartce. Najczęstsze błędy pacjentów pojawiają się w przypadku chorób przewlekłych, takich jak astma, cukrzyca czy nadciśnienie tętnicze.

  • prof. Zbigniew Gaciong Chory musi być przekonany o tym i tu jest główne źródło błędów, że choroba musi być leczona stale, czyli jeśli czuje się dobrze, to nie wolno odstawiać leków, a tak często jest, albo też pacjent nie powinien sam decydować, które leki będzie brał, a których nie będzie brał.

Do tego dochodzi brak systematyczności.

  • prof. Zbigniew Gaciong Uważa się, że w wielu chorobach przewlekłych, takich jak np. nadciśnienie, cukrzyca, astma oskrzelowa tylko kilkanaście % pacjentów leczy się w sposób prawidłowy, tzn. dokładnie wypełnia zalecenia lekarskie.

Brak systematyczności, a przede wszystkim odstawienie leków w przypadku choroby przewlekłej grozi dużymi powikłaniami, które niejednokrotnie mogą zakończyć się trafieniem do szpitala.

  • prof. Zbigniew Gaciong Największe niebezpieczeństwo dla chorego, który nie przyjmuje leków lub bierze ich zbyt mało, to ryzyko postępu choroby, szczególnie groźne w sytuacji, gdy choroba nie daje objawów, a pierwszy objaw to już nieodwracalne uszkodzenie narządu, np. uszkodzenie serca czy mózgu jak u pacjenta z nadciśnieniem.

Drugi najczęstszy błąd to leczenie na własną rękę.

  • prof. Zbigniew Gaciong Chorzy często za źródło informacji uważają sąsiadów, znajomych, rodzinę, która mówi, że ten lek im pomógł, tamten im zaszkodził.

Zaczynają więc przyjmować zareklamowane leki, nie zdając sobie sprawy, że mogą one niekorzystnie wpływać na zdrowie w połączeniu z lekami, które przyjmują z polecenia lekarza. Trzecim najczęstszym błędem jest tzw. wizyta u specjalisty.

  • prof. Zbigniew Gaciong Ktoś mówi, że ma pan problem z sercem, to niech pan idzie do kardiologa i pacjent opowiada wyłącznie o tym, co on uważa za ważne i związane z domniemaną czy rzeczywistą chorobą serca, w ten sposób nie mówi o całym szeregu rzeczy, które mogą być bardzo ważne i istotne.

Pacjenci muszą pamiętać, że każdy lekarz, niezależnie od specjalizacji, powinien dostać pełną informację na temat ich zdrowia, ponieważ tylko on może stwierdzić czy dany objaw ma znaczenie. Kluczem do sukcesu w leczeniu jest utrzymywanie stałego, regularnego kontaktu lekarza z pacjentem, który opiera się na zaufaniu i zrozumieniu zarówno z jednej jak i z drugiej strony.