Ciekawostki medyczne
Ocieplenie związane z nasileniem alergii i astmy
12 maja 2018
0

Ocieplenie związane z nasileniem alergii i astmy

AstmaZwiększenie stężenia dwutlenku węgla w atmosferze, łącznie z podwyższeniem temperatur, może korzystnie wpływać na wzrost niektórych roślin, prowadząc do ich wcześniejszego kwitnięcia na wiosnę i produkcji większej ilości pyłków. To z kolei zdaniem ekspertów wpływa niekorzystnie na ryzyko rozwoju chorób alergicznych. Naukowcy twierdzą, że im więcej w atmosferze związków węgla, tym szybszy jest wzrost grzybów. To z kolei wpływa na zwiększenie ilości uwalnianych alergenów pleśniowych. Więcej jest także uczulających chwastów, takich jak ambrozja i bluszcz, często spotykanych w miastach.

Pyłki i pleśnie same w sobie nie powodują astmy, mogą jednak wpłynąć na przyspieszenie jej rozwoju .Jednocześnie cząsteczki powstałe ze spalania paliw samochodowych w zakorkowanych miastach wspomagają wędrówkę pyłków i pleśni do płuc i systemu odpornościowego. Autorzy raportu zauważają, że w latach 1980-1994 w USA liczba przypadków astmy wśród dzieci przedszkolnych zwiększyła się o 160%. O 75% wzrosła ona w całej populacji. Z analiz wynika, że na astmę narażone są m.in. małe dzieci, często z rodzin żyjących w miastach.

Prowadzący analizy doszli do wniosku, że przypadki astmy są częste, zwłaszcza u osób mieszkających wzdłuż tras komunikacji miejskiej oraz w rejonach, gdzie często tworzą się uliczne korki.