Wiadomości ze świata medycyny
Palenie podczas ciąży powoduje astmę u wnuków
4 maja 2018
0

Palenie podczas ciąży powoduje astmę u wnuków

palenie a dzieci
Amerykańscy naukowcy są zdania, że palenie może mieć długotrwałe skutki zdrowotne dla całej rodziny. Okazało się, że jeżeli kobieta pali podczas ciąży, skutki tego nałogu odczuwają nie tylko jej dzieci, ale także wnuki.Amerykański zespół badawczy przeanalizował dane uzyskane podczas wywiadów telefonicznych z rodzicami lub opiekunami ponad 900 dzieci. Wśród nich u ponad 300 rozwinęła się astma w ciągu pierwszych pięciu lat. Okazało się, że dzieci, których matki paliły podczas ciąży, były 1,5 raza bardziej podatne na astmę. Jeśli nie matka dziecka, ale jego babka sięgała po papierosy w czasie ciąży, podatność dziecka na astmę była prawie 2 razy większa niż innych dzieci. Naukowcy sądzą, że najbardziej zagrożone astmą są dzieci, których zarówno matka, jak i babka paliły w ciąży. Prawdopodobieństwo pojawienia się u nich choroby jest aż 2,6 razy większe niż dla pozostałych badanych dzieci. Prawdopodobną przyczyną tego stanu jest uszkodzenie DNA płodu przez związki zawarte w dymie tytoniowym. Zdaniem badaczy, związki chemiczne zawarte w tytoniu zagrażają bardziej dzieciom płci żeńskiej: dodatkowo uszkadzają ich komórki jajowe, co następnie może wpływać na rozwój ciąży.